Kancelaria prawna w Niemczech

Działalność Kancelarii prawnej w Niemczech opiera się na świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Do najważniejszych specjalizacji Kancelarii na terenie Niemiec należą:

Windykacja roszczeń w Niemczech:

 • prowadzenie sporów sądowych przed niemieckim sądami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy,
 • egzekucja wyroków w Niemczech,
 • uznawanie i egzekucja polskich wyroków przeciwko dłużnikowi w Niemczech,

Wnioski o pokrycie kosztów postępowania oraz reprezentacji prawnej:

 • sporządzenie za Klienta wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania,
 • sporządzenie za Klienta wniosku o zwolnienie z kosztów reprezentacji w postępowaniu pozasądowym oraz porady prawnej,
 • występowanie za Klienta do ubezpieczyciela z zapytaniem o pokrycie kosztów reprezentacji w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym (Rechtsschutzversicherung)

Świadczenia socjalne w Niemczech

 • składanie wniosku o zasiłek rodzinny na dziecko-Kindergeld,
 • odwołania od decyzji wstrzymującej bądź odmawiającej wypłaty zasiłku,
 • skarga do sądu na decyzję Familienkasse w sprawie zasiłku rodzinnego

Zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech

 • zakładanie działalności jednoosobowej,
 • zakładanie spółek,
 • sporządzanie umów handlowych dwójęzycznych

Niemieckie prawo pracy:

 • pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenie,
 • pozew o wydanie dokumentu potrzebnego do dokonania rozliczenia podatku dochodowego,
 • pozew o uznanie stosunku pracy za nadal obowiązujący

Prawo rodzinne i spadkowe:

 • rozwody w Niemczech,
 • alimenty w Niemczech,
 • dziedziczenie według prawa niemieckiego