Księgowość i podatki w Niemczech

Oferta usług obejmuje kompleksowe prowadzenie księgowości na terenie Niemiec oraz doradztwo podatkowe.

Kancelaria oferuje na terenie Niemiec m.in.:

  • kompleksowe prowadzenie księgowości,
  • rozliczenie podatku VAT,
  • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
  • rozliczenie podatku od prowadzenia działalności gospdarczej,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  • zwolnienie z podatku budowlanego,
  • delegowanie pracowników do Niemiec