Zasiłek dziecięcy Kindergeld - prawo w Niemczech

Zasiłek dziecięcy Kindergeld - prawo w Niemczech

Niemcy oferują różne zasiłki i świadczenia na dzieci. Kindergeld jest chyba najbardziej znanym z nich. Według prawa w Niemczech opłacający podatki ekspatrianci mieszkający w Niemczech mają, podobnie jak Niemcy, prawo do Kindergeld, jeśli mają dzieci. Jest to zasiłek (zwany również zasiłkiem na dziecko) od rządu niemieckiego, który pomaga pokryć część kosztów wychowania dzieci. Może on wynosić od €204 do €235 na dziecko miesięcznie i jest zazwyczaj przekazywany przelewem na niemieckie konto bankowe.

Prawo niemieckie - Kto może otrzymać Kindergeld?

Kindergeld może otrzymać prawie każdy podatnik mieszkający w Niemczech i mający dzieci, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony, samozatrudniony czy niezależny. Otrzymujesz go z reguły do momentu ukończenia przez dzieci 18 lat, choć może być kontynuowany do 25 roku życia, jeśli nadal uczą się w szkole lub spełniają inne wymagania dotyczące przedłużenia. Od lipca 2019 roku świadczenie zostało podniesione do 204 euro miesięcznie na każde z dwóch pierwszych dzieci, 210 euro na trzecie dziecko i 235 euro na każde kolejne.

 

Dzieci adoptowane i przybrane kwalifikują cię do Kindergeld, podobnie jak dzieci twojego małżonka i wnuki, jeśli mieszkają w twoim gospodarstwie domowym. Niektóre osoby mieszkające za granicą mogą również uzyskać prawo do Kindergeld, jeśli spełniają określone niemieckie zobowiązania do płacenia nieograniczonego podatku dochodowego lub inne wymagania. O dokładnych wymaganiach można dowiedzieć się w niemieckich urzędach lub korzystając z porady pomocy prawnika polsko niemieckiego

 

W większości przypadków to rodzice są uprawnieni do pieniędzy, a nie dzieci, choć wyjątek można zrobić w przypadku sierot lub rodziców, których miejsce pobytu jest nieznane.

Prawnik polsko niemiecki - Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Od 2016 roku według prawa niemieckiego wniosek o Kindergeld musi zawierać numer identyfikacji podatkowej dziecka (steuerliche Identifikationsnummer). Nowe formularze wniosków zostały odpowiednio zmienione. Numer ten jest zwykle wydawany przez Federalny Urząd Skarbowy (Bundeszentralamt für Steuern - BZSt) wkrótce po urodzeniu się dziecka i zarejestrowaniu go w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego (Einwohnermeldeamt) w Niemczech. W przypadku dzieci imigrantów numer jest nadawany w momencie rejestracji dziecka w Einwohnermeldeamt.

 

Chociaż Federalny Urząd Podatkowy od 2008 roku automatycznie nadaje dzieciom numer identyfikacji podatkowej, to dopiero teraz wymaga, aby Urząd Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) posiadał ten numer dla każdego, kto pobiera świadczenia. Numer identyfikacji podatkowej dziecka można znaleźć na karcie podatkowej podatnika (Lohnsteuerkarte) lub na podsumowaniu podatku dochodowego (Einkommensteuerbescheid) wysyłanym przez lokalne władze podatkowe (Finanzamt) po sprawdzeniu i zatwierdzeniu rocznej deklaracji podatkowej.

Numer identyfikacji podatkowej dziecka musi być przedłożony i wpisany do rejestru w Biurze Świadczeń Rodzinnych przez wszystkich beneficjentów. Dotyczy to również numeru NIP dla dzieci, które urodziły się przed 2008 rokiem i które być może nie mają jeszcze nadanego numeru NIP. Władze będą kontaktować się z beneficjentami, aby poinformować ich o tej nowej zmianie. Istnieje możliwość uzyskania wymaganego numeru NIP poprzez kontakt z lokalnym urzędem skarbowym. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu świadczeń.

 

Wniosek o Kindergeld składa się w Biurze Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) lokalnego Urzędu Pracy (Agentur für Arbeit), na pisemnych formularzach, które należy podpisać. Wniosek może złożyć inna osoba, jeśli udzielisz jej pełnomocnictwa.

Prawo w Niemczech - Czym jest zasiłek wychowawczy?

Elterngeld jest finansowany z federalnego systemu podatkowego i zastąpił z dniem 1 stycznia 2007 roku istniejący wcześniej Erziehungsgeld lub Parenting Allowance. Nie jest to zasiłek stały, a jednocześnie jest ograniczony do pierwszych 12 lub 14 miesięcy po urodzeniu dziecka. Wysokość Elterngeld jest oparta na dochodzie po opodatkowaniu rodzica przeznaczonego na opiekę nad noworodkiem i ma być postrzegana jako ograniczona dotacja dochodowa. Niemcy przyjęli klauzulę opartą na systemie skandynawskim, która pozwala obojgu rodzicom skorzystać z prawa do czasu wolnego z noworodkiem i również otrzymywać Elterngeld - dzieląc się przyznanym "czasem Elterngeld" (łącznie 12-14 miesięcy).


 

Kto może otrzymać Elterngeld?

  • Pracownicy najemni, osoby prowadzące działalność gospodarczą i urzędnicy

  • Bezrobotni rodzice

  • Studenci i praktykanci

  • Rodzice adopcyjni dzieci

 

Aby otrzymać Elterngeld, należy złożyć pisemny wniosek. Elterngeld może być wprowadzony wstecznie tylko 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Tak więc, jeśli właśnie urodziłaś dziecko, pospiesz się. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub cokolwiek z przedstawionej treści jest dla Ciebie niejasne, zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnika polsko niemieckiego

Zapraszamy do przeczytania innych naszych wpisów, z których dowiesz się między innymi ile wynosi podatek dochodowy w Niemczech.