Jak obliczyć podatek w Niemczech

Jak obliczyć podatek w Niemczech?

Niezależnie od tego, czy jesteś obywatelem Niemiec, czy emigrantem, jesteś zobowiązany do płacenia podatków, jeśli pobierasz wynagrodzenie w Niemczech.

Dochód podlegający, zwrot podatku, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, klasa podatkowa czy rozliczenie - wszystkie te rzeczy mogą przyprawiać nas o ból głowy, ale w tym artykule postaramy się wytłumaczyć najważniejsze kwestie dotyczące podatku z Niemiec.

Gdzie płaci się podatki w Niemczech?

Podatki są pobierane przez rząd federalny (Bundesregierung), kraje związkowe (Bundesländer) i gminy (Gemeinden). Administracja podatkowa jest podzielona pomiędzy dwa urzędy podatkowe: Federalny Centralny Urząd Podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern) i około 650 regionalnych urzędów podatkowych (Finanzämter).

Dochody podatkowe, pochodzące z podatku dochodowego, VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i różnych innych strumieni, są dzielone między rząd federalny, kraje związkowe i gminy.

Podatek dochodowy w Niemczech

Jeśli zarabiasz w Niemczech, jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku od swoich dochodów. Niemiecki system podatkowy działa na zasadzie progresji, w której stawka podatku wzrasta wraz z dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Większość osób płaci podatek dochodowy poprzez potrącenia z listy płac przez pracodawcę. Jeśli wykonujesz kilka zawodów, prowadzisz własną firmę lub jesteś samozatrudniony w Niemczech, będziesz zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego w celu obliczenia podatku dochodowego.

Podatek dochodowy jest ważny przy rozliczeniu podatku i określaniu wynagrodzenia brutto. Określając swoją klasę podatkową możesz sprawdzić jakiej wysokości podatek dochodowy będziesz płacić oraz jaki zwrot podatku przysługuje podczas rozliczenia.

Niemieckie stawki podatku dochodowego 2022

Poniżej przedstawiamy stawkę podatku na rok 2022:

Poniżej 9.984 euro 0%

9.985 - 58.596 euro 14% do 42%

58.597 - 277.825 euro 42%

Powyżej 277.826 euro 45%

Podatek u źródła (Lohnsteuer)

Podatek u źródła lub podatek od wynagrodzeń to podatek dochodowy i inne składki, które pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia.

Dotyczy to zdecydowanej większości osób przebywających w Niemczech i oznacza, że Twoja stawka podatku dochodowego została już obliczona i zapłacona za Ciebie. Jeśli jest to jedyne źródło dochodu, nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Podatek u źródła jest pobierany z wynagrodzenia co miesiąc. Przy omawianiu warunków wynagrodzenia i umowy o pracę w nowej pracy ważne jest, aby mieć świadomość tego potrącenia. Istnieje duża różnica między wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto po zapłaceniu podatków.

Podatek u źródła obejmuje podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer), składki na ubezpieczenie społeczne, podatek od "świadczeń w naturze", podatek solidarnościowy i podatek kościelny.

Ubezpieczenia społeczne

(Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung & Arbeitlosenversicherung)

Każdy dochód z pracy uzyskany w Niemczech podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne obejmujące następujące dziedziny:

 • Ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)

 • Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung)

 • Ubezpieczenie od długotrwałej opieki (Plegeversicherung)

 • Ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitlosenversicherung).

Składki te są zazwyczaj dzielone między Ciebie i Twojego pracodawcę, przy czym pracodawca zazwyczaj płaci 50%. Państwa część składek jest potrącana z wynagrodzenia i przekazywana do odpowiednich organizacji.

Łączna składka na ubezpieczenie społeczne wynosi z reguły około 20 - 22% wynagrodzenia do określonej maksymalnej granicy.

Świadczenia rzeczowe (geldwerter Vorteil)

Podatek należy zapłacić również za "świadczenia rzeczowe", czyli dodatki lub świadczenia otrzymywane od pracodawcy, jak np. korzystanie z samochodu.

Samochody służbowe są opodatkowane w wysokości 1% ceny katalogowej samochodu, w tym VAT. Akcje przyznawane jako dodatki lub bonusy również podlegają opodatkowaniu.

Dopłata solidarnościowa (Solidaritätzuschlag)

Często nazywany w skrócie "Soli", ten 5,5% dodatek podatkowy jest płatny od podatku dochodowego, zysków kapitałowych i podatków od osób prawnych.

Początkowo został on wprowadzony w 1991 roku w celu pokrycia kosztów zjednoczenia Niemiec, na przykład opłacenia emerytur i długów byłego rządu wschodnioniemieckiego.

Od stycznia 2021 roku "próg Soli" dla podatku dochodowego został drastycznie podniesiony, zasadniczo znosząc dopłatę dla 90 procent podatników. Osoby samotne będą go płacić tylko wtedy, gdy osiągną roczny dochód brutto w wysokości 61.700 euro lub więcej.

Podatek kościelny (Kirchensteuer)

Przy zameldowaniu w Niemczech jesteś proszony o zadeklarowanie wyznania. Jeśli zadeklarują się Państwo jako protestanci, katolicy lub żydzi, to będą Państwo musieli zapłacić podatek kościelny, który urząd skarbowy pobiera w imieniu organizacji religijnych w Niemczech.

W Bawarii i Badenii-Wirtembergii wynosi on obecnie 8%, a w pozostałych miejscach 9%. Jeśli nie masz zadeklarowanego wyznania, nie będziesz płacić podatku kościelnego.

Odliczenia podatkowe

Niemiecki system podatkowy pozwala na stosunkowo szeroki zakres odliczeń, które mogą zmniejszyć Państwa zobowiązania podatkowe.

Można również ubiegać się o ulgi podatkowe, takie jak np. zasiłek na dzieci. Odliczenia podatkowe są możliwe w przypadku następujących rodzajów płatności:

 • Koszty zatrudnienia (o ile nie zostały już zwrócone przez pracodawcę)

 • Wydatki na przeprowadzkę

 • Alimenty dla rozwiedzionych lub będących w separacji partnerów

 • Darowizny na rzecz niemieckich organizacji charytatywnych

 • Koszty opieki nad dziećmi, jak np. opieka dzienna lub opiekunka do dzieci

 • Wydatki na edukację lub szkolnictwo

 • Składki na ubezpieczenie społeczne

 • Podatek kościelny

 • Płatności za odsetki hipoteczne (tylko kredyty hipoteczne buy-to-let)

Aby móc skorzystać z odliczeń podatkowych, należy wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Wielu pracowników w Niemczech składa takie zeznanie, nawet jeśli nie mają takiego obowiązku, aby upewnić się, że nie nadpłacają podatku.

Roczne zeznanie podatkowe (Steuererklärung)

Na koniec roku podatkowego (który w Niemczech trwa od stycznia do grudnia) można złożyć deklarację podatkową w Federalnym Centralnym Urzędzie Skarbowym, aby upewnić się, że płaciło się podatek w prawidłowej wysokości.

Na podstawie danych podanych przez Państwa i Państwa pracodawcę, odliczeń oraz wysokości podatku dochodowego, który został zapłacony w poprzednim roku, urząd skarbowy ustali, czy przysługuje Państwu zwrot podatku (lub czy muszą Państwo zapłacić więcej).

Rozliczenie podatkowe - jak wypełnić?

Formularze można wypełnić na papierze i złożyć w urzędzie skarbowym lub zrobić to za pomocą internetowego systemu urzędu skarbowego ELSTER (Elektronische Steuererklärung).

Aby dowiedzieć się, czy jesteś zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego, jakich odliczeń możesz dokonać, aby zaoszczędzić pieniądze oraz jak przebiega proces składania wniosku, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Podatki od działalności gospodarczej w Niemczech

Oprócz zwykłego podatku dochodowego, Federalny Centralny Urząd Skarbowy nakłada również podatki na dochody z działalności gospodarczej.

To, czy płaci się podatek VAT i podatek od osób prawnych, a także jego wysokość, zależy od wielkości przedsiębiorstwa i jego rocznego obrotu.

Jeśli myślą Państwo o założeniu własnej działalności gospodarczej w Niemczech, dobry księgowy lub doradca finansowy jest niezbędny, aby upewnić się, że płacą Państwo prawidłowe podatki.

Inne podatki w Niemczech

Jako emigrant w Niemczech spotkasz się z wieloma innymi formami podatków pośrednich i bezpośrednich. Mogą to być między innymi:

Opłata licencyjna (Rundfunkbeitrag)

Od 2013 roku każde gospodarstwo domowe w Niemczech jest zobowiązane do uiszczania opłaty licencyjnej za telewizję i radio (Rundfunkbeitrag), niezależnie od tego, czy posiadasz telewizor czy radio.

Uzasadnieniem tego jest fakt, że we współczesnym świecie dostęp do treści można uzyskać jeszcze za pomocą komputera lub telefonu. Po zameldowaniu się w Niemczech otrzymają Państwo najprawdopodobniej list z Beitragsservice z żądaniem zapłaty.

Kosztuje to 18,36 euro na gospodarstwo domowe miesięcznie (w 2022 roku), niezależnie od tego, ile osób w nim mieszka. Możesz być uprawniony do obniżonych opłat lub zwolniony z nich, jeśli otrzymujesz świadczenia, jesteś niepełnosprawny lub jesteś studentem.

Podatek od pojazdów mechanicznych (Kraftfahrzeugsteuer)

Ten rodzaj podatku będzie Cię dotyczył, jeśli posiadasz samochód. Wysokość podatku zależy od rodzaju paliwa i wielkości silnika.

Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przed 30 czerwca 2009 roku są opodatkowane zgodnie z ich klasą emisji. Pojazdy zarejestrowane po tej dacie są opodatkowane na podstawie emisji dwutlenku węgla.

Podatek od psów (Hundesteuer)

Jeśli posiadasz psa w Niemczech, musisz zgodnie z prawem zarejestrować go w lokalnym urzędzie skarbowym, gdzie otrzyma on identyfikator (Hundemarke) potwierdzający opłacenie licencji.

Kosztuje to zwykle od 90 do 150 euro rocznie za pierwszego psa. Podatek jest wyższy dla każdego dodatkowego psa, aby zniechęcić właścicieli do posiadania zbyt wielu zwierząt. Psy służbowe, takie jak psy przewodnicy, są zwolnione z podatku, podobnie jak inne zwierzęta domowe.

Podatek od sprzedaży nieruchomości (Grunderwerbssteuer)

Przy zakupie domu w Niemczech należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości. Ten jednorazowy podatek obowiązuje, gdy nieruchomość o wartości powyżej 2.500 euro jest przenoszona z jednego właściciela na drugiego.

Stawka jest różna w poszczególnych krajach związkowych i wynosi od 3,5 do 6,5% wartości nieruchomości.

Podatek od kapitału i zysków kapitałowych (Abgeltungsteuer)

Ten rodzaj podatku dotyczy dochodów z kapitału, takich jak dywidendy, odsetki, dochody z funduszy inwestycyjnych oraz prywatne zyski kapitałowe, takie jak sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach. Podatek od zysków kapitałowych w Niemczech ma obecnie stałą stawkę 25%.

Podatek od spadków i darowizn (Erbschafts- und Schenkungssteuer)

Jeśli jesteś podatnikiem w Niemczech lub jesteś beneficjentem niemieckiego podatnika, będziesz opodatkowany za wszelkie aktywa, które możesz otrzymać. Stawka podatku waha się od 7% do 50%, w zależności od wartości spadku.

Podatek od nieruchomości (Grundsteuer)

Podatek ten nakładany jest przez gminy na nieruchomości w Niemczech. Kwota podatku do zapłaty jest obliczana na podstawie wartości nieruchomości i lokalnej stawki podatkowej (która waha się od 0,26% do 1%).

Umowy o podwójnym opodatkowaniu

Umowy o podwójnym opodatkowaniu gwarantują, że nikt nie musi płacić podatku od tego samego dochodu dwukrotnie. Z technicznego punktu widzenia możliwe jest, aby ktoś był zobowiązany do płacenia podatku w dwóch krajach - na przykład, jeśli dojeżdżasz do pracy za granicą.

Niemcy mają umowy o podwójnym opodatkowaniu z wieloma krajami na całym świecie. Pełną listę krajów można zobaczyć na stronie internetowej Federalnego Urzędu Skarbowego.

Podwójne opodatkowanie, a przychody z zagranicy

Oznacza to, że dochód uzyskany na całym świecie zostanie wykorzystany do obliczenia Twojego przedziału podatkowego i wysokości podatku, który należy zapłacić od dochodu w Niemczech.

Niemiecki urząd skarbowy nie opodatkuje dochodów uzyskanych w innym kraju, które zostały już opodatkowane.

Jeśli Państwa kraj nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, mogą Państwo ubiegać się o ulgę podatkową, która pozwala na odliczenie zapłaconego za granicą podatku od niemieckiego podatku dochodowego. Doradca podatkowy może pomóc w tym procesie.

Niemieckie kary podatkowe

Jeśli złożysz lub zapłacisz podatek po terminie, nie złożysz deklaracji podatkowej lub nie zadeklarujesz dochodu, grozi Ci wysoka grzywna w wysokości do 50.000 euro. Możesz również zostać skazany na karę więzienia.

Natomiast jeśli planujesz podjąc pracę dodatkową lub w swojej firmie wypracowywać nagdodziny, dowiedz się jaki jest podatek od nadgodzin w Niemczech.