jakie podatki w niemczech

Jakie podatki w Niemczech?

Każdego roku setki ekspatów przeprowadzają się do Niemiec. Korzystają oni z możliwości pracy, zabezpieczenia społecznego i cieszą się z idei rozpoczęcia nowego życia w nowym kraju.

W tym artykule dowiesz się jak rozliczyć podatek prawidłowo oraz jaka klasa podatkowa obowiązuje Ciebie.

Jaki podatek płaci się w Niemczech?

Nawet ekspaci nie mogą uniknąć biurokratycznych aspektów przeprowadzki do Niemiec - jednym z trudnych elementów jest system podatkowy.

Klasy podatkowe, stawki podatku dochodowego, rozliczenie podatku czy niemieckie ubezpieczenie zdrowotne to tematy, które mogą sprawiać nam wiele trudności.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak należy płacić podatki w Niemczech jako ekspat, aby uniknąć grzywny, nieumyślnego oszustwa podatkowego, a nawet więzienia - najgorszego możliwego scenariusza.

Jak działa system podatkowy w Niemczech?

Po wjeździe na terytorium Niemiec i zarejestrowaniu się w urzędzie obywatelskim - 14 dni po przyjeździe - otrzymujesz numer identyfikacji podatkowej.

Numer identyfikacyjny będzie potrzebny Twojemu pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia i określenia wysokości podatków, które musisz zapłacić.

W większości przypadków podatki odprowadzane są do Federalnego Urzędu Skarbowego (Finanzamt). Na koniec roku urząd skarbowy ustali, czy zapłaciłeś prawidłową kwotę podatku i w razie potrzeby dokona zwrotu.

Następnie rząd niemiecki wykorzysta zapłacone przez Ciebie podatki do finansowania projektów rządowych, tj. szkół, szpitali, ośrodków rekreacyjnych itp.

Jak przebiega rozliczenie podatkowe w Niemczech?

W prostych słowach, niemiecki system podatkowy przebiega następująco:

 1. Pracujesz w Niemczech.

 2. Otrzymujesz wynagrodzenie.

 3. Podatki są automatycznie potrącane z Twojej pensji.

 4. Podatki są wykorzystywane na korzyść Państwa jako rezydenta.

Płacenie podatku w Niemczech jako freelancer

W przypadku freelancerów obowiązuje nieco inny system podatkowy, ponieważ nie są oni zobowiązani do potrącania podatku z wynagrodzenia.

Zamiast tego składają oni deklarację podatkową i obliczają swój podatek na podstawie tego, ile zarobili w danym roku.

Czy muszę płacić podatki w Niemczech?

Każdy emigrant mieszkający, pracujący i uzyskujący dochody w Niemczech jest zobowiązany do płacenia podatków - na poziomie federalnym i lokalnym.

Zazwyczaj jesteś zobowiązany do płacenia podatków, jeśli zdecydujesz się zamieszkać w Niemczech na dłużej niż sześć miesięcy i zarejestrujesz swój nowy adres w kraju.

Prowadzenie działalności gospodarczej, a niemieckie urzędy skarbowe

Wszystkie osoby z zagranicy pracujące w Niemczech jako freelancer lub prowadzące własną działalność gospodarczą muszą płacić podatki.

W tym przypadku jesteś odpowiedzialny za obliczenie podatku i zapłacenie go na koniec roku podatkowego.

Jeśli nie jesteś pewien, czy spełniasz definicję "rezydenta podatkowego", powinieneś skontaktować się z księgowym lub specjalistą od podatków w Niemczech, który zapewni Ci konsultanta specjalizującego się w wymaganiach podatkowych w Niemczech dla freelancerów.

Określanie niemieckiej klasy podatkowej

Każdy rezydent w Niemczech jest zakwalifikowany do jednej z klas podatkowych - klasyfikacja ta decyduje o wysokości podatku potrącanego z Twojego wynagrodzenia.

Kategoria ta jest przydzielana na podstawie kilku kryteriów, tj. rocznego dochodu, stanu cywilnego, pomocy rządowej itp.

Klasy podatkowe decydują o tym jakie będziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe i określają na jakich podstawach możesz spodziewać się zwrotu podatku. W niemieckim systemie występuje sześć klas podatkowych.

Poniżej znajduje się krótki przegląd każdej klasy podatkowej:

Klasa I - Ta klasa podatkowa zawiera wszystkie osoby niezamężne, rozwiedzione, owdowiałe, osoby fizyczne- w tym osoby zarejestrowane w związkach partnerskich.

Klasa II - Ta klasa podatkowa zawiera osoby samotnie wychowujące dzieci i uprawnione do otrzymywania zasiłków państwowych.

Klasa III - Ta klasa podatkowa zawiera osoby pozostające w związku małżeńskim, w którym jeden z małżonków osiąga znacznie wyższe dochody niż drugi (co najmniej ponad 60% dochodów całego gospodarstwa domowego).

Klasa IV - Ta klasa podatkowa zawiera osoby pozostające w związku małżeńskim, które oboje pracują i osiągają podobne dochody pod względem wysokości.

Klasa V - Ta klasa podatkowa zawiera osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowane w spółkach cywilnych, w których jeden z małżonków zarabia mniej niż drugi.

Klasa VI - Ta klasa podatkowa zawiera osoby, które mają wiele miejsc pracy.

Jeśli jesteś freelancerem/samo-zatrudnionym w Niemczech, możesz mieć więcej trudności z określeniem, do której klasyfikacji podatkowej należysz. Ważne jest abyś zrozumiał na czym polegają klasy podatkowe, obliczył swój zwrot podatku oraz stawki podatkowe prawidłowo.

Rodzaje podatków dla obcokrajowców w Niemczech

Ekspaci w Niemczech muszą wziąć pod uwagę trzy najważniejsze podatki:

Podatek dochodowy (Einkommensteuererklärung)

Jak sama nazwa wskazuje, podatek ten jest obliczany na podstawie Twojego dochodu, czyli tego, ile zarabiasz w ciągu roku jako pracownik lub osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

VAT (Umsatzsteuer)

To skrót od podatku od wartości dodanej, który nakładany jest na towary i usługi.

Podatek handlowy (Gewerbesteuer)

Do płacenia tego podatku zobowiązane są zarejestrowane w Niemczech przedsiębiorstwa, które zajmują się handlem.

Podatek dochodowy w Niemczech

Jeśli uzyskujesz w Niemczech dochody, musisz zapłacić podatek dochodowy. Zazwyczaj pracodawca odprowadza go z pensji - można zauważyć różnicę w dochodzie brutto i netto.

Stawka podatku dochodowego różni się w zależności od tego, ile zarabiasz:

Stawka podatku dochodowego (stan na 2022 rok)

 • Mniej niż 9.984 euro 0%

 • 9.985 - 58.596 euro 14% do 42%

 • 58.597 - 277.825 euro 42%

 • Powyżej 277.826 euro 45%

Podatek u źródła

Jako osoba zatrudniona w Niemczech - nawet jeśli jesteś obcokrajowcem - należny podatek dochodowy jest już automatycznie obliczany poprzez potrącenie kwoty z Twojego wynagrodzenia.

Kwota ta jest obliczana w każdym miesiącu, w którym otrzymujesz wypłatę, a potrącana kwota pokrywa następujące koszty:

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składki na ubezpieczenie społeczne są w Niemczech obowiązkowe, a Ty i Twój pracodawca dzielicie się płatnościami na:

 • Ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)

 • Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung)

 • Ubezpieczenie od długotrwałej opieki (Plegeversicherung)

 • Ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitlosenversicherung).

Pracodawca pokrywa 50% kwoty, a reszta jest potrącana z wynagrodzenia i przekazywana do instytucji odpowiedzialnych. W sumie do 22% Twoich dochodów idzie na składki społeczne.

Świadczenia rzeczowe (geldwerter Vorteil)

Świadczeniami rzeczowymi są wszelkiego rodzaju niepieniężne dodatki, które otrzymujesz od pracodawcy, tj. korzystanie z samochodu służbowego, roweru, zniżki pracownicze itp. Na wszelkiego rodzaju te świadczenia nakładane są podatki.

Dopłata solidarnościowa (Solidaritätzuschlag)

Dopłata solidarnościowa wynosi obecnie 5,5%, jednak osoby samotne, które uzyskują roczny dochód poniżej 61.700 € nie są zobowiązane do płacenia podatku od dopłaty.

Podatek kościelny (Kirchensteuer)

Podatek kościelny płacą osoby, które zadeklarowały się jako protestanci, katolicy, żydzi lub są członkami jakiegoś uznanego przez państwo kościoła.

Z reguły urząd skarbowy pobiera ten podatek w imieniu instytucji religijnej i wynosi on obecnie średnio 8%. Jeśli nie jesteś religijny lub należysz do innych religii, takich jak islam, nie jesteś zobowiązany do płacenia podatku kościelnego.

Wystarczy zadeklarować swoją religię lub jej brak podczas rejestracji w lokalnym urzędzie obywatelskim po przyjeździe do Niemiec.

Obliczanie podatku dochodowego jako freelancer w Niemczech

Jeśli jesteś samo-zatrudniony, wykonujesz wolny zawód lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech, to podatek dochodowy nie jest naliczany automatycznie od Twojego wynagrodzenia.

Samodzielne obliczenie podatku dochodowego i złożenie deklaracji podatkowej w Federalnym Urzędzie Skarbowym jest obowiązkiem.

Dotyczy to również osób, które są zatrudnione gdzie indziej, a w wolnym czasie pracują jako freelancer lub posiadają inną firmę.

Jak prawidłowo obliczyć wysokość składek w Niemczech?

Obliczanie podatków na koniec roku może być jednak stresujące, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że możemy zapłacić niewłaściwą kwotę.

Z tego powodu zaleca się skontaktowanie z doradcą podatkowym i zlecenie mu obliczenia podatków.

Jesteśmy wtedy pewni, że nasze klasy podatkowe zostaną dobrze określone oraz będziemy w stanie uniknąć podwójnego opodatkowania.

Ostatnio pojawiło się wiele platform internetowych ułatwiających składanie deklaracji pit oraz umożliwiających łatwiejsze określenie kwoty wolnej od podatku.

Oferują one możliwość otwarcia konta bankowego dla Twojego biznesu freelancerskiego, wystawiania faktur, skanowania paragonów i automatycznego obliczania podatków na bieżąco.

Na koniec roku podatkowego wszystkie podatki, które musisz zapłacić do Federalnego Urzędu Skarbowego są już ustawione.

VAT (Value Added Tax)

VAT lub podatek od wartości dodanej jest podatkiem pośrednim w Niemczech, który zazwyczaj płacisz jako konsument przy zakupie towarów lub usług.

Podatek pośredni oznacza, że chociaż nie płacisz podatku bezpośrednio do urzędu skarbowego, jest on wliczony w cenę Twoich zakupów (w przypadku VAT).

Jednak jako freelancer lub właściciel firmy w Niemczech musisz rozliczać się z podatku VAT z wszystkimi klientami i umieszczać go na swoich fakturach.

Ogólnie stawka podatku VAT wynosi 19%, ale istnieje 7% zniżka na artykuły spożywcze, gazety, książki, zwierzęta itp.

Zazwyczaj musisz zarejestrować się w systemie VAT jako freelancer/samozatrudniony/właściciel firmy, jeśli zarabiasz więcej niż €17,500. W takim przypadku musisz co miesiąc składać zestawienie swojego podatku VAT.

Podatek handlowy

Podatek od działalności gospodarczej jest wymagany w przypadku, gdy:

 • Jesteś właścicielem zarejestrowanej w Niemczech działalności gospodarczej.

 • Zarabiasz więcej niż €24.500 rocznie.

Stawka podatku handlowego wynosi od 7% do 17,5% i jest on wliczany do kwartalnych zaliczek oraz składany do końcowego raportu podatkowego (Steuererklärung).

Inne rodzaje podatków płaconych przez cudzoziemców w Niemczech

Jako ekspat mieszkający w Niemczech, będziesz musiał zapłacić kilka innych podatków, które obejmują następujące elementy:

 • Podatek samochodowy (Car tax)

 • Opłata za telewizję i radio (Rundfunkbeitrag)

 • Podatek od psów

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek samochodowy (Kraftfahrzeugsteuer)

Jak sama nazwa wskazuje, jesteście zobowiązani do płacenia podatku samochodowego, jeśli posiadacie samochód.

Wysokość podatku od samochodu zależy od jego modelu (rodzaj paliwa i wielkość silnika) oraz od tego, kiedy samochód został zarejestrowany.

Na przykład, musisz zapłacić wyższą stawkę podatku za pojazdy napędzane silnikiem Diesla. Jeśli jednak samochód został zarejestrowany przed lub w 2009 roku, podatek jest obliczany na podstawie klasy emisji samochodu.

Opłata za telewizję i radio (Rundfunkbeitrag)

Każdy mieszkaniec Niemiec musi płacić abonament lub podatek radiowo-telewizyjny. Podatek ten kosztuje 18,36 euro na gospodarstwo domowe i trzeba go płacić co miesiąc.

Zwykle po wjeździe do Niemiec i zameldowaniu się w urzędzie gminy otrzymują Państwo pismo z biura składek ARD, ZDF i Deutschlandradio lub po prostu "Beitragsservice", informujące o konieczności uiszczenia opłaty.

Osoby szczególne (studenci, osoby niepełnosprawne itp.) mogą otrzymać opłatę ulgową lub nie otrzymać jej wcale.

Podatek od psów (Hundesteuer)

Jeśli posiadasz w Niemczech psa jako zwierzę domowe, musisz zapłacić podatek od psa zaraz po zarejestrowaniu zwierzęcia w lokalnym urzędzie skarbowym.

Kwota podatku od psa wynosi od 90 do 150 euro rocznie. Jeśli zdecydujesz się na kolejnego psa, cena za drugie zwierzę jest wyższa, aby zniechęcić ludzi do posiadania zbyt wielu zwierząt domowych.

Jeśli jednak Twój pies jest zwierzęciem służbowym, możesz być zwolniony z płacenia podatku od psów.

Podatek od sprzedaży nieruchomości (Grunderwerbssteuer)

Przy zakupie nieruchomości w Niemczech należy zapłacić podatek od nieruchomości. Podatek ten płaci się tylko raz, jeśli wartość nieruchomości jest wyższa niż 2.500 €.

Stawka podatku od nieruchomości waha się od 3,5% do 6,5% całkowitego kosztu nieruchomości.

Podwójne opodatkowanie dla obcokrajowców

Niemcy podpisały umowę podatkową z ponad 90 krajami w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Jeśli więc jesteś obcokrajowcem w Niemczech i zapłaciłeś już podatek dochodowy w innym kraju, nie będziesz musiał płacić podatku za ten sam dochód w Niemczech.

Odliczenia podatkowe dla obcokrajowców

Mimo, że może się wydawać, że będziesz płacił dużo podatków w Niemczech jako ekspat, zawsze istnieją odliczenia podatkowe w zależności od sytuacji. Najczęstsze odliczenia podatkowe w Niemczech dotyczą następujących kwestii:

 • Wypłaty alimentów na dzieci.

 • Koszty związane z edukacją, opieką lub szkoleniem Twojego dziecka.

 • Darowizny na cele charytatywne.

 • Składki na ubezpieczenie społeczne.

 • Wydatki związane z Twoją pracą (jeśli dotyczy).

Deklaracja podatkowa w Niemczech dla obcokrajowców

Na koniec roku należy złożyć deklarację podatkową w Federalnym Urzędzie Skarbowym (Steuererklärung), jeśli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 • Urząd skarbowy zwrócił się do Państwa o złożenie raportu deklaracyjnego.

 • Posiadasz firmę i/lub jesteś samozatrudniony/wolny zawód.

 • Pracujesz na kilku etatach, tzn. masz więcej niż jedno źródło dochodu.

 • Otrzymałeś płatność poza wynagrodzeniem, tj. odprawę.

 • Jesteś w związku małżeńskim i złożyłeś wniosek o zakwalifikowanie do klasy III lub V.

 • Uzyskałeś dochody spoza Niemiec.

 • Przyjąłeś świadczenia socjalne (zasiłek socjalny, zasiłek na dziecko lub macierzyństwo itp.) przekraczające kwotę 410 euro.

 • Ponownie zawarłeś związek małżeński z tym samym partnerem, z którym rozwiodłeś się w tym samym roku.

 • Chcesz ubiegać się o odliczenie podatkowe.

Uwaga: Nie masz obowiązku składania formularza deklaracji podatkowej, jeśli jesteś pracownikiem uprawnionym do pobierania podatku u źródła, chyba że urząd skarbowy Cię o to poprosi.

Jak złożyć deklarację podatkową w Niemczech?

Deklarację podatkową można złożyć w jeden z dwóch następujących sposobów:

 1. Bezpośrednio w urzędzie skarbowym - wypełniając wymagane formularze, podpisując je i składając osobiście.

 2. Poprzez portal ELSTER - platformę rejestracyjną online zarządzaną przez Federalny Urząd Skarbowy.

Oprócz powyższych podatków, warto również zapoznać się z wysokością opodatkowania nadgodzin w Niemczech.